Miljø

BarutRen bruger kun rengøringsprodukter, der er skånsomme mod miljøet og dermed også mod såvel vores kunders medarbejdere samt vores eget personale.

Derfor har vi også lavet en egentlig miljøhandlingsplan, som vil fremgå på disse sider.

Med det formål at leve op til vores miljøpolitik arbejder vi ud fra en miljøhandlingsplan, hvor det er afgørende, at:

  • BarutRen – under hensyntagen til pris og kvalitet – altid køber og bruger de mindst miljøskadelige produkter på markedet. Så vidt det er muligt, produkter, der er deklareret i samarbejde med Astma- og Allergiforbundet, den såkaldte Free-serie.
  • der løbende holdes et vågent øje med ressourceforbruget, det være sig f.eks. papir, plastposer, rengøringsmidler og vandforbrug.
  • arbejdet teknisk, arbejdsmiljømæssigt og organisatorisk tilrettelægges på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde i forhold til miljøet.
  • der anvendes doseringsflasker og -pumper, der begrænser forbruget af rengøringsmidlerne.
  • der, hvor det er muligt, anvendes miljørigtige maskiner, som anvender væsentlig mindre vand og rengøringsmidler end traditionelle maskiner, ligesom der opnås en væsentlig mindre ergonomisk belastning af medarbejdernes arme, skuldre, albuer, håndled og ryg.
  • der tages, så vidt muligt, ergonomiske hensyn i arbejdstilrettelæggelsen og valg af metoder med det formål løbende at forbedre arbejdsmiljøet, samt at forbedre den fysiske belastning af de enkelte medarbejdere, for derved at give attraktive og tilfredsstillende forhold for medarbejderne.